PREČO PROVEN VÝŽIVOVÉ DOPLNKY?


Pro-Ven výživové doplnky zahrňajú rad prípravkov založených na rozsiahlom vedeckom výskume s cieľom podpory intestinálneho a imunitného zdravia.

Pro-Ven výživové doplnky obsahujú skupinu Lab4 alebo Lab4b priateľských baktérií, vedecky skúmaných v tehotenstve, od narodenia, počas detstva a dospelosti. Tieto skupiny priateľských baktérií laktobacilov a bifidobaktérií sú bezpečné. Napríklad, bezpečnosť Lab4b skupiny priateľských baktérií sa sledovala počas dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie u 454 tehotných žien a ich novorodencov. Tehotné ženy od 36. týždna gravidity do pôrodu a bábätká od narodenia do 6 mesiacov užívali tieto Lab4b priateľské baktérie alebo placebo. Nezaznamenali sa žiadne rozdiely v nežiadúcich udalostiach medzi týmito dvoma skupinami. Priateľské baktérie zahrnuté v Lab4 a Lab4b konzorciách sú uvedené v zozname Kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti (QPS), ktorý zaviedol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Pro-Ven výživové doplnky sú podporované rozsiahlym výskumom. Množstvo vedeckých publikácií a klinických štúdií s Lab4 a Lab4b skupinami priateľských baktérií demonštruje pozitívne účinky na tráviaci trakt a imunitu, pri prevencii alergií, bežných infekciách, počas a po užívaní antibiotík, pri špecifických tráviacich ťažkostiach, ako napríklad nadúvanie, zápcha, hnačka spôsobená Clostridium difficile, syndróm dráždivého čreva (IBS). Výskumný tím nepretržite spolupracuje s poprednými univerzitami a výskumnými ústavmi v Spojenom kráľovstve, na Slovensku a v iných európskych krajinách s cieľom aplikovať najnovšie vedecké poznatky vo výskume a vývoji výživových doplnkov. Pre viac informácií o týchto priateľských baktériách a štúdiách navštívte: www.lab4probiotics.co.uk

Výroba na špičkovej svetovej úrovni

Pro-Ven výživové doplnky sú vyrobené firmou Cultech Ltd. v Spojenom kráľovstve, ktorá je držiteľom certifikátov osvedčujúcich kvalitu výroby ako je ISO 9001:2015, GMP (Správna výrobná prax) and BRC Global Standard for Food Safety. Pri výrobe sú použité dva ochranné procesy; Tri-Phase a StabilityMax.Tri-Phase
– Vyvinutý výskumným tímom Cultech Ltd.
– Jedinečná trojfázovo-stabilizačná a účinná technológia, ktorá zvyšuje stabilitu priateľských bakterií v každom kroku výrobného procesu.
StabilityMax
Kombinuje aktívne zložky, ktoré boli ošetrené procesom TriPhase, vo vzduchotesnom balení a s extra vyšším obsahom priateľských baktérií.