PROBIOTIKÁ MÔŽU POMÔCŤ DEŤOM PRI RESPIRAČNÝCH INFEKCIÁCH. DOKÁZALA TO ŠTÚDIA

PROBIOTIKÁ MÔŽU POMÔCŤ DEŤOM PRI RESPIRAČNÝCH INFEKCIÁCH. DOKÁZALA TO ŠTÚDIA

Výskum pod názvom ProChild – Fit for School prebehol na Slovensku, v spolupráci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Pediatrického centra JuvenaliaA z Dunajskej Stredy. Zámerom vedcov bolo otestovať vplyv dlhodobého podávania probiotík s vitamínom C na prevenciu respiračných infekcií. Teda čo sa bude diať, ak budú deti vo veku 3 až 6 rokov užívať probiotiká ako bežný doplnok stravy preventívne, a nie až vtedy, keď ochorenie prebehne a liečba už bude stanovená. 

Štúdiu robili vedci na vzorke 57 detí. Rozdelili ich do dvoch skupín. Prvá skupina užívala denne jednu dávku 12,5 miliárd probiotických kultúr Lab4 s 50 mg vitamínom C. Dostávali ju v podobe žuvacej tablety, ktorá vzhľadom a chuťou pripomínala glukózový cukrík. Druhá skupina užívala denne takú istú jednu žuvaciu tabletu, avšak obsahovala len placebo. Celé pozorovanie trvalo pol roka. 

Výsledky zmenili pohľad na funkciu probiotík v našom organizme

U prvej skupiny detí sa znížil výskyt symptómov infekcií horných dýchacích ciest až o celých 33%. Ak sa aj u niektorých detí objavili, mali omnoho kratšiu dĺžku trvania, než u detí v skupine číslo dva, teda u detí, ktoré užívali len placebo.

Predškolská dochádzka detí v prvej skupine sa zlepšila až o 30%. A zaznamenané bolo taktiež významné zníženie liekov proti kašľu, ako aj znížená spotreba užívania antibiotík. Detí v druhej skupine (s placebom) užívali antibiotiká viac v porovnaní s prvou skupinou (antibiotika užívalo 21,4% detí, v prvej skupine len 14,3 %)

Vďaka užívaniu preventívnej dávky probiotických kultúr s vitamínom C počas 6 mesiacov klesol počet návštev detí u detského lekára až o neuveriteľných 43%.

Naučiť spoločnosť prevencii a rozpoznávať tie najživotaschopnejšie a najúčinnejšie probiotické kultúry však nebude jednoduché. Prípravkov s probiotikami je na trhu veľa a kto sa nevyzná, môže odísť z lekárne so slabým kalibrom.

Niektorí výrobcovia a lekárnici zastávajú názor, že treba sledovať uvedené množstvo baktérií v prípravku a dobré sú tie, ktoré obsahujú aspoň miliardu baktérií v jednej kapsule. Iní sa zase prikláňajú k názoru, že najkvalitnejšie sú také, ktoré obsahujú aspoň spomínanú miliardu živých baktérií v jednej kapsule a aspoň 3 – 4 probiotické kmene. Štúdia ProChild – Fit for School dala na túto otázku jasnú odpoveď, chorľavosť predškolákov môže poraziť pravidelne podávaných 12,5 miliárd probiotického konzorcia Lab4 počas šiestich mesiacov. Čiže dlhodobého užívania, nie jednorazovo po užití antibiotík.

Štúdiu zopakovali viaceré laboratóriá v zahraničí a vďaka tímu vedcov zo Slovenska a potom aj Veľkej Británie sú dnes tieto žuvacie tablety zaradené do voľne dostupnej ponuky lekární a pomáhajú detským pacientom po celom svete, vrátane Slovenska.

Zaujímavosť na záver

Spolupráca detí pri liečbe býva zakaždým kľúčová. Probiotické konzorcium podávané v kapsulách vypľúvali. Na liečbe začali spolupracovať až vtedy, keď sa im Lab4 s vitamínom C podalo vo forme pre ne atraktívnejších žuvacích tabliet.

maminka
https://maminka.detiamy.sk/clanok/probiotika-mozu-pomoct-detom-pri-respiracnych-infekciach-dokazala-to-studia